عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

روح الله سمیع

1 2 3 4 5

کارشناس ارشد هنرهای نمایشی و مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر

دارای آثار مکتوب و اجراهای متعدد

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *