عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

شمنیسم: درمان گران، روح ها، آیین ها

1 2 3 4 5

  • کلاوس مولر
  • مترجم: شاهرخ راعی
  • نشر حکمت، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۷۰۰ نسخه
  • ۱۶۸ صفحه
  • ۲۵ هزار تومان

شمنیسم بر این باور بنیادی استوار است که دست‌کم رویدادهای مهم بر روی زمین، به خواست نیروهای روحانی متعالی اتفاق می‌افتد و ارواح مادون آن‌ها، شرکای ارتباطی آن روح‌های متعالی‌اند. نقش‌ اصلی شمنان مراقبت ویژه از ارواح انسان‌ها و حیوانات در مواقع بحرانی و برقراری ارتباط با نیروهای آن‌جهانی برای حل مشکلات بوده است. شمن برای داشتن شرایط لازم به‌منظور انجام این امور نمی‌توانسته انسانی همانند سایر انسان‌ها باشد. روح‌ها می‌بایست او را در مقام میانجی می‌پذیرفتند و این امر را با برگزیدن او، حتی پیش از تولد، تحقق می‌بخشیدند. شمنیسم اساساً به‌منزلهٔ یکی از کهن‌ترین شیوه‌های درمانی انسان تعریف می‌شود، وصف پاره‌ای از خصوصیات آنها و نقل برخی از حکایات از آنان در کتاب شمنیسم مولر یادآور مواردی مشابه و آشنا در سایر انواع واسطه‌های میان انسان‌ها و موجودات غیرانسانی است.

شمن به خود تعلق نداشت؛ هروقت برای درمان بیماری فراخوانده می‌شد، باید اجابت می‌کرد. نوعی «سوگند بقراط» در آداب شمنی رواج داشت؛ به همین سبب، شمن‌ها در تأمین معاش خود با مشکل روبه‌رو بودند، چه آنها ناگزیر بودند مانند سایرین به شکار بروند یا کشت‌وکار کنند، اما به خلاف بقیه، هروقت لازم بود باید مشغول شمن‌گری می‌شدند. از زمان آغاز استعمار و کوشش برای متمدن و مسیحی‌کردن «وحشی‌ها»، شمن‌ها همواره آزار و اذیت دیده‌اند. از آنان به همدستان شیطان و مرتدان یاد می‌کردند و حتی گزارش شده است که آنان را مانند ساحران سوزانده‌اند . پس از انقلاب اکتبر، شمن‌ها این‌بار به دلایلی دیگر درحکم شیادان و نمایندگان بورژوازی محلی مورد پیگرد بودند. به گفتهٔ مولر، شمن‌ها دیگر مثل گذشته در قلب مردمشان نیستند و به خاطر آن‌ها محنت نمی‌کشند و نمی‌میرند. آن‌ها در حاشیه، ارباب‌رجوع‌های خود را با دیگر درمان‌گران خودگماشته تقسیم می‌کنند.

نویسندهٔ معرفی: حسین خندق‌آبادی

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *