عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

کتاب آدمهای غایب

1 2 3 4 5

  • تقی مدرسی
  • نشر نگاه، چاپ دوم ۱۳۷۹ ( چاپ اول نشر بزرگمهر ۱۳۶۸)
  • ۳۰۰۰ نسخه
  • ۳۲۸ صفحه
  • ۱۷۵۰۰ هزار تومان

داستان از زاویه‌دیدِ جوانی به نام رکنی روایت می‌شود. رکنی جوانی حساس و تنهاست که به نقاشی و خیالبافی پناه برده است. او در خانه‌ای قدیمی و رنگِ‌رخ‌باخته با پدرش، که او را خان‌بابا‌دکتر می‌نامد، خواهر ناتنی نیمه‌مجنونش به نام ایران و مادرش که زن دوم خان‌بابادکتر است، زندگی می‌کند: «به در و دیوار نگاه کردم. برای یک قرن هیچ‌‌چیز در آن خانه عوض نشده بود... خان‌بابادکترم اصراری داشت که در آن خانۀ آباء و اجدادی چیزی عوض نشود. هنوز قاب عکس‌های مرحوم سردار اژدر و مرحوم حشمت‌نظام را از دیوار شاه‌نشین برنداشته بودند. تنها زینت جدیدِ کتابخانه عکس تمام‌قد خودش روی بخاری بود که توی دوره‌های جوانی، پیش از عروسی‌اش با همایون‌دخت خدابیامرز، از او گرفته بودند...»

نویسنده: عاطفه طیّه

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *