عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

شریفجان، شریفجان

1 2 3 4 5

  • تقی مدرسی
  •  انتشارات نگاه، چاپ چهارم۱۳۸۰ (چاپ اول، نیل ۱۳۴۴)
  • ۳۰۰۰ نسخه
  • ۲۲۹ صفحه
  • ۱۲ هزار تومان

رمان مضمونی سیاسی‌ ـ اجتماعی دارد. اوّلین سال‌های فرمان کشف‌حجاب و برخورد مردم با این مسئله را به تصویر می‌کشد و از زمین‌خواری نظامیان دورهٔ رضاخان می‌گوید . در این داستان نظام ارباب‌رعیتی برابر اصلاحات ارضی قرار می‌گیرد. همچنین اصل‌ونسب و اسم‌ورسم برابر تازه‌به‌دوران‌رسیدگی، ارزش‌های کهن و ریشه‌دار و سینه‌به‌سینه‌آمده برابر ارزش‌های نوی فرمایشی، و نجابت سنت برابر بی‌پروایی و دریدگی مدرنیتۀ دستوری.

نویسندهٔ معرفی: عاطفه طیّه

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *