عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

پدیدهٔ رزی

1 2 3 4 5

  • گرام سیمسیون
  • مترجم: مهدی نسرین
  • نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۷
  • ۱۰۰۰ نسخه
  • ۳۷۶ صفحه
  • ۴۹۵۰۰ تومان

گرام سیمسیون در سال ۲۰۱۴ کتاب پدیده رزی را نوشت که ادامه رمان پروژه رزی بود. رزی، که حالا تصادفاً باردار شده است، تمام افکار دان را معطوف این اتفاق جدید کرده است. دان خود را آمادۀ قبول نقش جدیدی در زندگی نمی‌داند و باردارشدن رزی پروژۀ جدیدی را پیش پای او می‌گذارد.

رزی هم که در این پروسه چالش‌های روحی عمیقی را از سر می‌گذراند، دان را بیشتر به جنبش و تلاش برای راست‌وریست‌کردن زندگی فرامی‌خواند. و دان که حالا خود را مسئول زندگی سه نفر می‌داند ـ خود، رزی و بذر ـ نگران این است که رزی به دلیل بی‌توجهی او و قرارگرفتن در شرایط ویژۀ بارداری، دچار افسردگی شود و خوب، این خود آغاز پروژه‌ای دیگر است که رمان را پیش می‌برد.

نویسندهٔ معرفی: زهرا منصف

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *