عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

پروژهٔ رزی

1 2 3 4 5

  • گرام سیمسیون
  • مترجم: مهدی نسرین
  • نشر مرکز، چاپ ششم ۱۳۹۸ (چاپ اول ۱۳۹۵)
  • ۱۰۰۰ نسخه
  • ۳۰۲ صفحه
  • ۳۹۵۰۰ تومان

دان تیلمن دربارهٔ خودش فکر می‌کند: «علی‌ایّ‌حال، چیزی در من ناخوشایند زنان است. دوست پیداکردن هرگز برایم به سادگی آب خوردن نبوده است و از قرار همان نقص‌هایی که عامل این مشکل هستند تلاش‌هایم را در برقراری روابط عاشقانه نیز نقش برآب کرده‌اند (ص 9).

دان تیلمن در همان صفحات آغاز رمان، همین که ما به مشکل او در برقراری روابط اجتماعی پی بردیم،  راه‌حلی علمی برای معضل همسریابی پیدا می‌کند. او  تصمیم می‌گیرد برای سنجش فردی که قرار است شریک زندگی‌اش شود، پرسش‌نامهٔ مفصلی با معیارهای آزمون‌سازیِ علمی تدارک ببیند. پرسش‌نامه‌ای که به یاری آن بتواند هماهنگی‌ها و ناهماهنگی‌های درونی و بیرونی را، یعنی تمام چیزهایی را که لازم است در طی معاشرت  از طرف مقابل در نسبت و تناسب با خودش بداند و بشناسد، به کمک پرسشنامه بفهمد.  پروژۀ کلید می‌خورد، اما آنچه رخ می‌دهد فراتر از پیش‌بینی اوست. او که می‌خواست با پرسش‌نامه از مخاطرهٔ معاشرت دربرود، درگیر ماجراها و چالش‌هایی می‌شود که به درآمیختن بیشتر او با زندگی می‌انجامد. و در آخر  رزی، کسی که تمام تست‌های استاد دان تیلمن را اشتباه می‌زند و برای همسری او  حد نصاب نمره را کسب نمی‌کند، نقطهٔ عطف داستان را رقم می‌زند و از لحظۀ ورودش به داستان، دان تیلمن دیگر آن دان تیلمن همیشگی نیست.

نویسندهٔ معرفی: زهرا منصف

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *