عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

چگونه رنج بکشیم

1 2 3 4 5

  •  کریستوفر همیلتون
  •  ترجمه: سما قرایی
  • نشر هنوز، چاپ پنجم ۱۳۹۸ (چاپ اول ۱۳۹۶)
  • ۱۰۰۰ نسخه
  • ۱۸۰ صفحه
  • ۲۳هزار تومان

یکی از پرسش‌هایی که با موقعیت وجودی‌مان تناسب دارد پرسش از رنج است؛ چرا رنج می‌کشیم؟ معنا و ارزش رنج چیست؟ آیا رنج انواعی دارد؟ آیا می‌توانیم رنج‌هایمان را حل ‌و رفع کنیم یا دست‌کم می‌توانیم آن‌ها را کاهش دهیم؟ نسبت رنج با لذت و شادکامی و معنای زندگی چیست؟ و مانند این‌ها. کریستوفر همیلتون، استاد فلسفه، در کتاب چگونه رنج بکشیم می‌کوشد با نگاهی معطوف به درمان دربارهٔ رنج بیندیشد و در این مسیر از بینش‌های فلسفی و نیز ادبی و روان‌شناختی بهره گیرد. او با زبانی شیوا، بصیرت‌های ارزشمندی را در این‌باره با ما درمیان می‌گذارد. 

نویسندهٔ معرفی: مهدی غفوریان

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *