عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی

1 2 3 4 5

  • محمد طباطبایی
  • گردآورنده: احمد خندان
  • نشر کتاب بهار، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۳۰۰ نسخه
  • ۲۷۰ صفحه
  • ۴۶ هزار تومان

دکتر محمد طباطبایی به‌درستی معتقد بود که دستگاه صرف و واژه‌سازی زبان فارسی بر اثر هجوم لغات فرنگی تضعیف شده است و اگر این روند ادامه یابد، خیل لغات بیگانه به‌تدریج و به‌ناگزیر وندهایِ اشتقاقی و سپس حتی تصریفی زبان بیگانه را نیز با خود به همراه می‌آورند و این امر در درازمدت دامن دستگاه نحو را هم خواهد گرفت. از دیگر دغدغه‌های او یکی هم مسئلۀ زبان فارسی درحکم زبانِ ملی و میانجی اقوام گوناگون ایران بود. به باور او، هرگونه اقدامی در تقویت زبان فارسی به‌منزلۀ تقویتِ اساس وحدت و هویت ملی ایرانیان است و حال که به مقالات و آثار باقی‌مانده از او نگاه می‌کنم، می‌بینم او با انتشار مقالاتی در حوزۀ واژه‌سازی و نیز تألیفِ واژه‌نامه‌های متعدد، بیشترین همّ و تمرکزش را معطوف به تقویت بخش صرف و واژه‌سازی زبان فارسی کرده است. خواننده در این کتاب به مجموعه مقالات ارزشمند دکتر طباطبایی، که طی سال‌ها و در مآخذ گوناگون منتشر شده است، دسترسی دارد.

نویسندهٔ معرفی: امید طبیب‌زاده

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *