عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

موشی که شاه شد: ویلی بالد، موش قدرقدرت

1 2 3 4 5

  • ویلی فِرمان
  • مترجم: ملیحه شکوهی
  • نشر آسمان خیال، چاپ دوم ۱۳۹۲ (چاپ اول ۱۳۸۹)
  • ۱۴۰۰ نسخه
  • ۱۱۲ صفحه
  • ۷۵۰۰ تومان

«در خانهٔ بزرگ خاکستری، گروه شادی از موش‌ها زندگی می‌کردند. شب‌ها وقتی چراغ‌ها خاموش می‌شد و انسان‌های غول‌پیکر می‌خوابیدند، موش‌ها از لانه‌های خود خارج می‌شدند... در آشپزخانه دنبال باقی‌ماندهٔ غذاها می‌گشتند... وقتی که خوب سیر می‌شدند، سبیل‌هایشان را می‌لیسیدند و شاد و خوشحال پوزه‌های‎ نوک تیزشان را تمیز می‌کردند...«در خانهٔ بزرگ خاکستری، گروه شادی از موش‌ها زندگی می‌کردند. شب‌ها وقتی چراغ‌ها خاموش می‌شد و انسان‌های غول‌پیکر می‌خوابیدند، موش‌ها از لانه‌های خود خارج می‌شدند... در آشپزخانه دنبال باقی‌ماندهٔ غذاها می‌گشتند... وقتی که خوب سیر می‌شدند، سبیل‌هایشان را می‌لیسیدند و شاد و خوشحال پوزه‌های‎ نوک تیزشان را تمیز می‌کردند... بهترین تفریح موش‌ها سفر به دور دنیا روی کُره جغرافیایی بود... ویلی بالد، قوی‌ترین موش خانه‌ خاکستری بود و دم خیلی درازی داشت. او می‌توانست 32 بار کره زمین را دور بزند و بعد از آن پنجه‌هایش را از روی آفریقا بر می‌داشت و از کره سُر می‌خورد و روی فرش نرم می‌پرید...» داستان موشی که شاه شد شرح قدرت‌خواهی ویلی‌بالد و مواجههٔ دیگر موش‌ها با اوست، داستانی که می‌تواند بزرگ‌سالان را نیز به اندازهٔ نوجوانان مجذوب خود کند.

نویسندهٔ معرفی: امیرحسین خداپرست

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *