عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

امید در تاریکی

1 2 3 4 5

  • ربه‌کا سولنیت
  • مترجم: نرگس حسن‌لی
  • نشر مهرگان ‌خرد، چاپ دوم ۱۳۹۸ (چاپ اول ۱۳۹۷)
  • ۵۰۰ نسخه
  • ۱۹۶ صفحه
  • ۲۷ هزار تومان

ربه‌کا سولنیت بیشتر در زمینهٔ حقوق بشر و مسائل محیط‌زیستی فعال است و دربارهٔ سیاست، هنر، فمینیسم، مکان و تغییرات آب‌وهوایی قلم می‌زند. امید در تاریکی به‌جای جنبه‌های ادبی و فلسفی عمیق و عمق نظریِ کتاب ایگلتون، بیشتر بر عمل تکیه دارد و از مسائل و رخدادهای بیشترْ سیاسیِ معاصر شاهد می‌آورد.

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *