عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

امید بدون خوش بینی

1 2 3 4 5

  • تری ایگلتون
  • مترجم: معظم وطن‌خواه، مسعود شیربچه
  • نشر گستره،‌ چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۱۱۰۰ نسخه
  • ۲۳۲ صفحه
  • ۳۵ هزار تومان

ایگلتون در فصل اول این کتاب به نام «ابتذال خوش‌بینی» روشن می‌کند که امید یک چیز است و خوش‌بینی چیزی دیگر. خوش‌بینی و بدبینی می‌توانند خصلتی جمعی یا فردی باشند، اما درهرحال به خلق‌وخو و گرایش ذاتی وابسته‌اند و غیرمنطقی و غیرعقلانی‌ و کلی‌نگرند. اما امید را دلیل می‌باید؛ به عبارت دیگر، بدون ‌امید هم می‌توان خوش‌بین یا بدبین بود. او با روشن‌کردنِ تمایز میان امید و میل، امید و خواست، امید و ایمان، و تقسیم امید به انواعِ امید عالمانه، امید ریشه‌ای، امید مطلق و ... مشخص می‌کند وقتی از امید به‌‌عنوان فضیلت حرف می‌زند، از چه سخن می‌گوید.

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *