عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تماس

آدرس : صندوق پستی: ۱۵۷۴۵-۱۷۳

زمان کاری : شنبه تا پنجشنبه - از ساعت ۸ تا ۱۸

شماره تماس : ۰۹۱۲۳۲۶۵۸۴۰

ایمیل سایت : roodbookreview@gmail.com