رودسنگ

رودسنگ بخشی از نشریهٔ رود است که کتاب های سال های پیش را معرفی می کند، کتاب هایی که در بازار موجود هستند و همچنان مهم و درخورِ خوانده شدن.

نمایشنامه های میرزاده عشقی

اهل ادب رضا میرزاده عشقی (۱۳۰۳ـ۱۲۷۲ش.) را اغلب در مقام شاعر مبارزِ مشروطه طلب می شناسند، اما عشقی در تاریخ ادبیات نمایشی نیز جایگاه خاصی دارد. او از اولین کسانی است که برای خلق آثار نمایشی موسیقایی مدرن ایرانی تلاش کرده است

خنیا: بررسی موضوعات آئینی، نمایشی و موسیقایی ایران

با ممنوعیت تعزیه و تخریب تکیه دولت در دوران حکومت پهلوی اول و گرایش هنرمندان تئاتری تازه از فرنگ برگشته به شیوهٔ تئاتری غرب، موجبات بی توجهی و به مرور زمان فراموشی این رویداد بی نظیر و منحصربه فرد ایرانی فراهم آمد.

باج سبیل نوشته های نمایشی جمالزاده

انتشار نمایشنامه های چاپ نشدهٔ جمالزاده یک بار دیگر جامعهٔ ادبی را متوجه او کرد و نامش را بر سر زبان ها انداخت، نمایشنامه هایی که برای اولین بار از روی دست نویسی قدیمی به چاپ رسید.

گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

کویره جزو نخستین پژوهشگران تاریخ ایده هاست که به اهمیت چشمگیر انقلاب های علمی توجه کرده است.