رودخانه

در این بخش کتابی معرفی می شود که هر ایرانی باید بخواند

مسالک المحسنین

مسالک المحسنین داستانی است تمثیلی از سفر تحقیقی هیئتی به ریاست راوی داستان، به نام محسن، با دو مهندس به نام های مصطفی و حسین و یک طبیب به نام احمد و یک معلم شیمی به نام محمد، که از طرف اداره جغرافیای موهومی مظفری در سال ۱۲۸۲ ش. برای صعود به قلهٔ دماوند و بررسی معدن یخ سمت شمالی آن، ارتفاع قله و بررسی برخی موضوعات دیگر راهی سفر می شوند.