عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

رودک

به معرفی کتاب‌های ۸۰ کلمه‌ای، ۱۵۰ و ۲۲۰ کلمه‌ای اختصاص یافته است

رودآورد

کتاب‌های منتشرشده در سال جاری را معرفی می‌کند

رودسنگ

کتاب‌های سال‌های پیش را، که البته موجود هستند و مهم و درخور خوانده‌شدن، معرفی می‌کند

دورود

به معرفی کتاب‌های پرفروش و کم‌فروش می‌پردازد

رودبار

کارنامۀ قلمی متن‌آفرین است که هر شماره به کتاب‌های یک نویسنده/ مترجم/ شاعر اختصاص دارد

تقی مدرسی و تنهایی و غربت او

رودبار 4 به معرفی آثار تقی مدرسی می پزدازد

آداب زیارت

آداب زیارت به طور کلی فضایی ضدجنگ دارد، نوعی ضدیت با جنگ که کلی تر از آن است که منحصر به عصر و زمانه ای خاص شود.

شریفجان، شریفجان

در این رمان دنیای عادی و روابط علت ومعلولی واقعی به چاشنیِ ملایمی از تصوّر و خیال می آمیزد و ته رنگ افسانه می گیرد. شاید بتوان این رمان را اوّلین تجربه سبک رئالیسم جادویی در داستان نویسی ایران دانست.

کتاب آدمهای غایب

این رمان اوّل بار در سال ۱۹۸۶ به زبان انگلیسی در آمریکا و پس از آن به فارسی در ایران منتشر شد. کتاب آدم های غایب روایتی آمیخته به رئالیسم جادویی است از خانه ای قدیمی و خانواده ای اشرافی با گذشته ای پر رمز و راز.

رودخانه

معرفی کتابی است که هر ایرانی باید بخواند

رودارود

یک در میان به روایت ناشران کتاب و به بازخوانیِ معرفی‌کتاب‌های منتشرشده در نشریات قدیم می‌پردازد

رودخوان

به مسئلۀ خواندن می‌پردازد، به آداب و آیین کتاب خواندن و عوالم و احوال آن، به اینکه چگونه بخوانیم.

شمارهٔ صفر

شمارهٔ صفر به معرفی کتاب هایی اختصاص دارد که فقط در تارنما معرفی می شوند و در مجله کاغذی نیامده اند.